Stația și depoul Valea Ialomitei

Amplasare: Cartierul Drumul Taberei
Accese: -
Peroane: 2

 

Operațiuni ce se execută în această perioadă:

 

Tehnologia de execuție utilizată pentru realizarea structurii stației este de tip “TOP DOWN”.
Această tehnologie implică următoarele etape de realizare a structurii :

Stadiul de realizare al lucrărilor
Deviere rețele
Structură stație
Săpătura în stație
Refacere suprafețe
Finisaje
Fundație cale de rulare
Statie
100%
Interstatii
100%

Actualizat: 5 august 2019

Deviere retele
Apa
100%
Canal
100%
Termoficare
100%
Gaze
100%
Electrice
100%
Telecomunicatii
100%
Structura statie
ereti mulati, Stâlpi, Planșeu superior, Planșeu vestibul, Planșeu intermediar
100%
Radier
100%
Pereti caseta galerie
100%
Sapatura in statie
Săpătură deschisă, Săpătură nivel vestibul, Săpătură nivel intermediar, Săpătură nivel radier
100%
Finisaje
Arhitectură și compartimentări
100%
Instalații
96%
Refacere suprafețe

Demararea lucrărilor aferente refacerilor de suprafaţă şi reluarea circulaţiei în zona lucrărilor Magistralei 5
Lucrările de structură sunt într-un stadiu avansat de realizare, iar în perioada imediat următoare vor demara lucrările de închidere a structurilor prin realizarea hidroizolaţiilor, umpluturilor şi aducerera la starea iniţială atât a carosabilului cât şi a trotuarelor şi a spaţiilor verzi. În acest sens pentru finalizarea refacerii zonelor afectate, vor fi iniţiate acţiuni de redare a traficului în etape succesive, ţinând cont de implicaţiile ce derivă din necesitatea de a muta transportul de suprafaţă (troleibuz) astfel încât acesta să nu fie întrerupt. Precizăm că, deşi traficul va fi readus la starea iniţială, vor mai fi zone izolate, necesare pentru finalizarea acceselor, centralelor de ventilaţie, staţiilor de pompare sau devieri scurte de trafic. În prima etapă va fi eliberat amplasamentul staţiilor Orizont, Favorit şi Drumul Taberei 34. În cea de-a doua etapă va fi eliberat amplasamentul staţiilor Romancierilor, Brâncuşi, Valea Ialomiţei precum şi cel aferent depoului Valea Ialomiţei. În cea de-a treia etapă sunt programate a se finaliza staţiile Parc Drumul Taberei, Râul Doamnei, Eroilor 2 şi Academia Militară .
Investiţie de interes public, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, va fi utilizată de peste două milioane de locuitori ai Municipiului Bucureşti. Îi asigurăm pe toţi locuitorii Municipiului Bucureşti în general şi pe cei ai cartierului Drumul Taberei în special, că toate zonele vor fi refăcute şi se vor constitui şi alte zone verzi care vor completa lucrările de refacere şi vor reda circuitului urban ariile ce au fost afectate de lucrările de construcţie.

Proiect selectat în cadrul TRANS – Programul Operaţional Sectorial Transport şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României