Despre proiect

 

Date generale ale proiectului:

Realizarea lucrărilor aferente secțiunii Râul Doamnei – Hașdeu (Operă), inclusiv Stația, Depoul şi Galeria de Legătură Valea Ialomiței având o lungime totală de 6,1 km, 9 stații şi interstaţiile aferente pentru Lotul 1.1 respectiv o stație , un depou şi o galerie de legătură pentru Lotul 1.2.
- studiul de Fezabilitate a fost aprobat prin HGR NR. 1419/2008.
- valoare totală reactualizată conform deviz general este.de 3.220 mil. lei ;
- Există semnat un Contract de Finanțare între România şi BEI pentru co-finanţarea proiectului, prin care BEI acorda un împrumut de 395 mil Euro. Ordonatorul principal de credit este Ministerul Transporturilor.

 

Finanţare:

Până la data de 30.04.2013, proiectul a fost finanțat integral de la bugetul de stat prin titlul 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă;
După această dată Proiectul a primit acordul din partea Comisiei Europene pentru finanțarea acestuia din fondurile structurale în cadrul POS-T și mai apoi aprobat pentru fazare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.
Valoarea producției finanțată din fonduri externe nerambursabile este de 2.651 mil. lei fără TVA.
Bugetul alocat Metrorex S.A. pe anul 2017, pentru execuția Magistralei 5 de metrou, a fost de 815.120 mii lei, din care Titlul 55 - 9.100 mii lei, Titlul 58 – 747.256 mii lei, Titlul 51 – 55.208 mii lei Surse Proprii 3.556 mii lei.
După rectificarea bugetară, așa cum rezultă din O.U.G. nr. 63/2017, au mai putut fi făcute plăți doar din titlurile 51, 55 și SP în cuantum de 65.901 mii lei, posibilitatea finanțării din titlul 58 fiind exclusă, producția pe lunile octombrie și noiembrie fiind foarte mult diminuată.
O.U.G.83/2017 modificată alocă pentru execuția Magistralei 5 de metrou suma de 436.305 mii lei.


Contractele principale aflate în derulare:

3.1 Contract nr. 10/14.03.2011: Râul Doamnei – Haşdeu (Operă) - Executant Asocierea ASTALDI S.p.A - FCC CONSTRUCCION S.A., DELTA A.C.M. 93, AB CONSTRUCT - Structură de rezistenţă
3.2 Contract nr. 20/14.04.2011: Staţia, Depoul şi Galeria de Legătură Valea Ialomiţei – Executant Asocierea MAX BOEGL ROMANIA S.R.L. – MAX BӦGL STIFTUNG Gmbh&Co. KG - Structură de rezistenţă
3.3 Contract nr. 30/22.06.2015: Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Secţiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) şi Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Staţia, Depoul şi Galeria de legătură Valea Ialomiţei. Executant Asocierea ASTALDI S.p.A - FCC CONSTRUCCION S.A. – UTI GRUP S.A. – ACTIV GROUP MANAGEMENT S.R.L. – Lucrări de cale de rulare, şina a III-a şi fir aerian de contact. Finisaje şi sisteme de instalaţii.
3.4 Contract nr. 76/04.11.2011: Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Secţiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) şi Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Staţia, Depoul şi Galeria de legătură Valea Ialomiţei. Executant SOLDATA SAS – Monitorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii tunel, galerie, staţii.

 

Valoare facturată la data de 27.12.2017 (fără T.V.A.)
Contract 10 - Râul Doamnei – Hașdeu (Operă): 1.044.905.096 lei din valoarea contractului de 1.065.213.840,58 lei reprezentând 98%
Contract 20 - Staţia, Depoul şi Galeria de Legătură Valea Ialomiței- 216.456.839,76 lei din valoarea contractului de 239.622.413,56 lei reprezentând 90%, stadiul fizic fiind de 99.5% fiind o economie la contract
Contract 30 – Râul Doamnei – Hașdeu (Operă) şi Staţia, Depoul şi Galeria de Legătură Valea Ialomiţei - Cale de rulare, șina a III a, Finisaje şi sisteme de instalații – 402.736.231,12 lei, din valoarea contractului de 721.261.914,35 reprezentând 56 %
Contract 76 - Monitorizarea execuției lucrărilor de construcții tunel, galerie, stații și interstații 30.023.023,33 lei, din valoarea contractului de 30.729.061,75 lei reprezentând 98 %

 

Achiziții Publice Lucrări rămase de contractat:

Automatizare trafic, Informare Dinamica

Valoare estimată:121.421.193,00 lei fără T.V.A.
Durată de implementare: 30 iunie 2018 pentru PIF cu trenuri din flota actuală a Metrorex S.A.

Stadiu:
o În procedură de achiziție
o Se estimează semnarea contractului în trimestrul II 2018.

Având în vedere problemele întâmpinate pe parcursul derulării procedurii de achiziţie pentru trenurile noi aferente magistralei 5 (Ancheta D.N.A. și contestațiile depuse la C.N.S.C.), perioada mare de timp scursă de la momentul suspendării analizei contestațiilor și până la decizia finală a CNSC (prin care s-a anulat procedura de trenuri în integralitatea ei) și ținând cont de faptul că partea îmbarcată a sistemului de siguranța a traficului se montează pe trenuri, a fost nevoie pe de-o parte adoptarea unei noi strategii de achiziție a materialului rulant și pe de altă parte modificarea caietului de sarcini aferent sistemului. Acest lucru a condus la întârzierea demarării achiziției sistemului de siguranța a traficului.

 

Achiziția de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5

Durată de implementare: 20 luni.
Stadiu:
o Procedura de licitație deschisă a fost demarată prin publicarea unui anunț de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice în data de 26.06.2014
o Obiectul procedurii de licitație deschisă, acord-cadru cu un singur operator economic, pentru furnizarea a minim 43 şi maxim 51 trenuri, perioada 7 ani.
o Valoarea estimată a achiziției a fost de 1.556.259.680,00 lei fără TVA, echivalent a cca. 349.305.250,00 euro fără TVA.
o În data de 10.03.2015 au fost înregistrate contestații.
o În data de 25.03.2015, METROREX S.A. a transmis la CNSC adresa nr. 423/25.03.2015, prin care solicită suspendarea procedurii de achiziție şi a soluționării contestațiilor, având în vedere faptul că, începând cu data de 19.03.2015 s-a desfășurat la sediul Metrorex S.A. o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție.
o Prin Decizia. nr. 75s/C6/352,357/24.04.2015, C.N.S.C dispune suspendarea soluționării contestațiilor înregistrate, până la momentul finalizării cercetărilor.
o În data de 16.01.2017 C.N.S.C. a reluat procesul de evaluare a contestațiilor depuse.
o Ca urmare a finalizării evaluării contestațiilor, C.N.S.C. a anulat procedura de achiziție a trenurilor noi de metrou ce vor deservi Magistrala 5, în integralitatea ei.
o Metrorex va iniția o nouă procedura de achiziție publică pentru achiziționarea materialului rulant necesar Magistralei 5 de metrou, la această dată se actualizează Caietul de Sarcini.

 

Magistrala 5 de metrou, Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiței este compusă din 10 stații de metrou și un depou. Stațiile de metrou s-au amplasat la intersecția străzilor cu serviciu de transport public de suprafață sau cu importanță locală mare. Transportul de suprafață asigură alimentarea cu pasageri pentru nouă linie de metrou, iar noile stații creează posibilitatea unui transfer facil între transportul public subteran și cel de suprafață. Conexiunea cu rețeaua de metrou existentă este asigurată la stația Eroilor. Prin transferul prevazut la Eroilor, pasagerii liniei de metrou 5 vor avea acces direct la liniile de metrou 1 și 3 si de un transfer suplimentar către linia 2 și 4 de metrou.

 

Din punct de vedere al implementării proiectului, acesta este impărțit in urmatoarele etape:

1. Structură de rezistență (în implementare)

2. Arhitectură finisaje și compartimentari, iluminat spatii publice, instalații de transport local călători - Lifturi și escalatoare, instalatii electrice, instalații de ventilație, instalație tehnico­-sanitare, instalații de curenți slabi - fibră optică, radio, telefonie, ceasoficare, informare dinamică și sonorizare, televiziune în circuit inchis, control acces și taxare, detecție incendiu și antiefracție.
3. Cale de rulare, șina a 3-a, fir aerian de contact

4. Sistemul de siguranța și automatizare a traficului inclusiv echipamentul de siguranța imbarcat pe tren.

5. Material  rulant

 

Nouă linie de metrou va realiza pe traseul proiectat o viteză maximă de 80km/h și o viteză comercială de 36km/h prin intermediul materialului rulant de tipul trenuri de metrou greu pentru exploatare urbană subterană (compatibile cu trenurile aflate în circulație pe rețeaua existentă de metrou) - 1250 calatori/tren pentru o circulație la o capacitate de transport de 50.000 călători/h/sens și o frecvență de 90 sec. Distanța medie între stații este de aproximativ 700 m, variind de Ia un minim de 550m Ia un maximum de 1112m.

 

 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a facilita, până Ia sfârșitul anului 2017, legătura intre vestul și centrul orașului, prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime construită de 6,871 km, un număr de 10 stații si un depou.

Proiectul Magistrala 5, Secțiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomitei iși propune transportul unui numar de circa 64.000 călători/zi (la punerea in funcțiune cu călători semestrul I 2019) din zona deservită spre centrul orasului, fiind de asemenea și o legătură cu rețeua existentă de metrou, la stația Eroilor. Asigurarea până la sfașitul anului 2017 a unei linii de transport cu metroul ce oferi o viteză comercială/maximă de 36/80km/h, la un interval min/med/optim de urmărire între trenuri de 1,5/3/6 minute (90/180/360 secunde), pe secțiunea Raul Doamnei- Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei. Asigurarea până la sfârșitul anului 2017 a unui sistem de transport ce va imbunătăți durata de deplasare pe coridorul deservit de la 32 de minute la 12 minute, cu o creștere a vitezei comerciale de la 13km/h la 36km/h.

 

Prin punerea în funcțiune a magistralei 5 de metrou se va realiza creșterea atractivității generale a rețelei de metrou și implicit se va degreva transportul de suprafață atât public cât și privat, ceea ce va conduce la reducerea poluării (gaze de eșapament, zgomot, vibratii), reducerea numărului de accidente, reducerea degradării drumurilor, cu implicații importante, în consecință și asupra calității vieții din punct de vedere al condițiilor de mediu și condițiilor generale economico-sociale (realizarea de economii la carburanți și intretinere, reducerea timpilor de deplasare).

 

Proiectul contribuie la Obiectivul general al POS-T, promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita circulația sigură, rapidă și eficientă a persoanelor și bunurilor, cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel național, european între și in cadrul regiunilor României. Proiectul este incadrat în Axa prioritară 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrasttucturii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport și în Domeniul major de intervenție 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale și a serviciilor pentru călători.

Aceasta axă prioritară vizează modernizarea și dezvoltarea transportului rutier, feroviar, naval și a infrastructurii de transport aerian pe rețeaua națională localizate în principal în afară axelor prioritare TEN-T și promoveaza un echilibru adecvat între modurile de transport. Obiectivul sau este de a crește traficul de pasageri și de marfuri cu grad mai mare de siguranța, viteză și calitate a serviciilor, inclusiv interoperabilitatea feroviară, în lumina obiectivului politicii de coeziune de a dezvolta conexiuni secundare la axele prioritare TEN-T în scopul de a aborda în mod eficient coeziunea teritorială în intreaga Europa, precum și între regiunile României.

Proiect selectat în cadrul TRANS – Programul Operaţional Sectorial Transport şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României