Despre proiect

 

Magistrala 5 de metrou, Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiței este compusă din 10 stații de metrou și un depou. Stațiile de metrou s-au amplasat la intersecția străzilor cu serviciu de transport public de suprafață sau cu importanță locală mare. Transportul de suprafață asigură alimentarea cu pasageri pentru nouă linie de metrou, iar noile stații creează posibilitatea unui transfer facil între transportul public subteran și cel de suprafață. Conexiunea cu rețeaua de metrou existentă este asigurată la stația Eroilor. Prin transferul prevazut la Eroilor, pasagerii liniei de metrou 5 vor avea acces direct la liniile de metrou 1 și 3 si de un transfer suplimentar către linia 2 și 4 de metrou.

 

Din punct de vedere al implementării proiectului, acesta este impărțit in urmatoarele etape:

1. Structură de rezistență (în implementare)

2. Arhitectură finisaje și compartimentari, iluminat spatii publice, instalații de transport local călători - Lifturi și escalatoare, instalatii electrice, instalații de ventilație, instalație tehnico­-sanitare, instalații de curenți slabi - fibră optică, radio, telefonie, ceasoficare, informare dinamică și sonorizare, televiziune în circuit inchis, control acces și taxare, detecție incendiu și antiefracție.
3. Cale de rulare, șina a 3-a, fir aerian de contact

4. Sistemul de siguranța și automatizare a traficului inclusiv echipamentul de siguranța imbarcat pe tren.

5. Material  rulant

 

Nouă linie de metrou va realiza pe traseul proiectat o viteză maximă de 80km/h și o viteză comercială de 36km/h prin intermediul materialului rulant de tipul trenuri de metrou greu pentru exploatare urbană subterană (compatibile cu trenurile aflate în circulație pe rețeaua existentă de metrou) - 1250 calatori/tren pentru o circulație la o capacitate de transport de 50.000 călători/h/sens și o frecvență de 90 sec. Distanța medie între stații este de aproximativ 700 m, variind de Ia un minim de 550m Ia un maximum de 1112m.

 

 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a facilita, până Ia sfârșitul anului 2017, legătura intre vestul și centrul orașului, prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime construită de 6,871 km, un număr de 10 stații si un depou.

Proiectul Magistrala 5, Secțiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomitei iși propune transportul unui numar de circa 64.000 călători/zi (la punerea in funcțiune, sfarsitul anului 2017) din zona deservită spre centrul orasului, fiind de asemenea și o legătură cu rețeua existentă de metrou, la stația Eroilor. Asigurarea până la sfașitul anului 2017 a unei linii de transport cu metroul ce oferi o viteză comercială/maximă de 36/80km/h, la un interval min/med/optim de urmărire între trenuri de 1,5/3/6 minute (90/180/360 secunde), pe secțiunea Raul Doamnei- Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei. Asigurarea până la sfârșitul anului 2017 a unui sistem de transport ce va imbunătăți durata de deplasare pe coridorul deservit de la 32 de minute la 12 minute, cu o creștere a vitezei comerciale de la 13km/h la 36km/h.

 

Prin punerea în funcțiune a magistralei 5 de metrou se va realiza creșterea atractivității generale a rețelei de metrou și implicit se va degreva transportul de suprafață atât public cât și privat, ceea ce va conduce la reducerea poluării (gaze de eșapament, zgomot, vibratii), reducerea numărului de accidente, reducerea degradării drumurilor, cu implicații importante, în consecință și asupra calității vieții din punct de vedere al condițiilor de mediu și condițiilor generale economico-sociale (realizarea de economii la carburanți și intretinere, reducerea timpilor de deplasare).

 

Proiectul contribuie la Obiectivul general al POS-T, promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita circulația sigură, rapidă și eficientă a persoanelor și bunurilor, cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel național, european între și in cadrul regiunilor României. Proiectul este incadrat în Axa prioritară 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrasttucturii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport și în Domeniul major de intervenție 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale și a serviciilor pentru călători.

Aceasta axă prioritară vizează modernizarea și dezvoltarea transportului rutier, feroviar, naval și a infrastructurii de transport aerian pe rețeaua națională localizate în principal în afară axelor prioritare TEN-T și promoveaza un echilibru adecvat între modurile de transport. Obiectivul sau este de a crește traficul de pasageri și de marfuri cu grad mai mare de siguranța, viteză și calitate a serviciilor, inclusiv interoperabilitatea feroviară, în lumina obiectivului politicii de coeziune de a dezvolta conexiuni secundare la axele prioritare TEN-T în scopul de a aborda în mod eficient coeziunea teritorială în intreaga Europa, precum și între regiunile României.

Proiect selectat în cadrul TRANS – Programul Operaţional Sectorial Transport şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României